Administrator de condominii

Tip program: calificare

  Condiții acces: studii superioare

  Înscrierile se realizează:

  online, dând click pe INSCRIERE

  Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

  copie carte identitate;

  copie certificat naștere;

  copie certificat casatorie, doar persoanele care și-au schimbat numele;

  copie ultimul act de studiu.

  Actele se pot transmite on-line sau la sediile Zece Plus.Descriere

Cursul de Administrator de condominii este program de formare profesională autorizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, respectiv Ministerul Educației Naționale prin Autoritatea Națională pentru Calificări, în baza Legii nr. 196/2018.


Tip program: calificare
Cod N.O. ( nomenclatorul ocupațiilor): 5153.3.1
Domeniul ocupațional: Administrație și management
Nivel de calificare: III
Tip de certificat obținut: Certificat de calificare profesională
Criteriu acces: învățământul general obligatoriu


Atenție!

În baza O.M. nr. 353/5202/2003 precizat și în Standardul Ocupațional ce reglementează ocupația Administrator de condominii ( Secțiunea A, pct. 6), absolvenții cursurilor de Administrator imobile pot realiza o echivalare parțială/ recunoaștere de competențe, conform reglementărilor legale în vigoare.

| Edu ZecePlus