Pregătirea cadrelor didactice pentru concursul de directori xAdministrator de condominii

Tip program: calificareDescriere

Cursul de Administrator de condominii este program de formare profesională autorizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, respectiv Ministerul Educației Naționale prin Autoritatea Națională pentru Calificări, în baza Legii nr. 196/2018.


Tip program: calificare
Cod N.O. ( nomenclatorul ocupațiilor): 5153.3.1
Domeniul ocupațional: Administrație și management
Nivel de calificare: III
Tip de certificat obținut: Certificat de calificare profesională
Criteriu acces: învățământul general obligatoriu


Atenție!

În baza O.M. nr. 353/5202/2003 precizat și în Standardul Ocupațional ce reglementează ocupația Administrator de condominii ( Secțiunea A, pct. 6), absolvenții cursurilor de Administrator imobile pot realiza o echivalare parțială/ recunoaștere de competențe, conform reglementărilor legale în vigoare.

| Edu ZecePlus