Mediator şcolar

Tip curs: inițiere

  Condiții acces: studii superioare

  Înscrierile se realizează:

  online, dând click pe INSCRIERE

  Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

  copie carte identitate;

  copie certificat naștere;

  copie certificat casatorie, doar persoanele care și-au schimbat numele;

  copie ultimul act de studiu.

  Actele se pot transmite on-line sau la sediile Zece Plus.Descriere

Cod N.O.: 3340.3.1

Tip curs: inițiere

Mediatorul şcolar acţionează ca agent al comunităţii în relaţie cu şcoala, reprezintă comunitatea în şcoală şi şcoala în cadrul comunităţii. Sarcina principală a mediatorului şcolar este să sprijine participarea tuturor copiilor din comunitate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi prin facilitarea cooperării între familii, comunitate şi şcoală.

Plan de pregătire

 • Dezvoltarea profesională
 • Elemente de psihologie organizaţională
 • Medierea şcolară
  • Parteneriate intracomunitare
  • Relaţionarea unitară şcoală-comunitate
  • Modele de colaborare şcoală-comunitate
  • Identificarea nevoilor de consiliere
  • Rolul de consultant al mediatorului şcolar
  • Practici de educaţie incluzivă
  • Medierea copiilor cu nevoi speciale
  • Drepturile copilului
  • Promovarea limbii, tradiţiilor şi obiceiurilor comunităţii

Pentru a obține Certificatul de Absolvire emis de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin Autoritatea Națională pentru Calificări, în urma absolvirii programului de formare, se impune respectarea cu strictețe a prevederilor OUG 129/2000, republicată 2014 și a metodologiilor ce o reglementează privind autorizarea, organizarea și certificarea programelor de formare (www.anc.edu.ro).

| Edu ZecePlus