Managementul stresului în context educațional

Blended-learning (față în față și online)Descriere

PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE
MANAGEMENTUL STRESULUI ÎN CONTEXT EDUCAȚIONAL

Edu Zece Plus în colaborare cu Asociația Educațională Zece Plus, organizează programul de formare continuă adresat cadrelor didactice Managementul stresului în context educațional, program acreditat de Ministerul Educației Naționale prin OMECTS nr. 3997/2019.Competențe specifice:

  • Stresul: surse, reacții, managementul stresului- strategii;
  • Stresul la cadrele didactice: surse, consecințe, managementul stresului- modalități specifice;
  • Stresul la elevi: surse, consecințe, managementul stresului- modalități specifice;

Informații generale:

Criterii acces:diplomă de bacalaureat/ diplomă licență

Categorie: 2

Credite transferabile: 15

Grupa: minim 15- maxim 25 cursanți

| Edu ZecePlus