Pregătirea cadrelor didactice pentru concursul de directori xManagementul stresului în context educațional

Blended-learning (față în față și online)Descriere

 

Tip curs: acreditat MEC

 

Categoria programului: 2

 

Credite profesionale transferabile: 15

 

Data acreditării: 14.05.2019

 

Bază legală: OMEC nr. 3997/14.05.2019

 

Domeniul tematic: Educație pentru sănătate

 

Criteriu acces:

 • Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

 

Scopul programului:

Formarea  competenţelor necesare cadrelor didactice preuniversitare de a aplica practicile managementului stresului în mediul școlar, în vederea diminuării efectelor fenomenelor de eșec școlar, abandon școlar, dar și pentru creșterea eficienței actului didactic.

 

Obiective generale:

 • Formarea cadrelor didactice în vederea prevenirii fenomenului de stres pornind de la cunoașterea complexității acestuia.
 • Dezvoltarea abilităților de autocontrol și analiză reflexivă a propriei activități, pornind de la axa factori de stres- consecințe- strategii de management a stresului la cadrele didactice.
 • Abilitarea cadrelor didactice de a gestiona eficient stresul la elevi, urmând linia: factori de stres- consecințe la stres- modalități de management.

 

Obiectivele sunt operaționalizate prin următoarele module:

 • Stresul- fenomen psihosocial
 • Stresul la cadrele didactice
 • Stresul la elevi

 

Înscrierile se realizează:

 • online, dând click pe Accesează curs
 • la sediile Edu Zece Plus

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

 • copie carte identitate
 • copie certificat naștere
 • copie certificat căsătorie, doar persoanele care și-au schimbat numele/hotărâre divorț
 • copie diplomă studii ( bacalaureat/licență)
 • adeverință care atestă calitatea profesională

| Edu ZecePlus