Medierea școlară

Blended-learning (față în față și online)Descriere

 

Tip curs: acreditat MEC

 

Categoria programului: 2

 

Credite profesionale transferabile: 20

 

Data acreditării: 22.12.2020

 

Bază legală: OMEC nr. 6285/22.12.2020

 

Important! Atestatele de formare continuă se eliberează doar pentru programele finalizate până la data de 05.07.2022. După această dată, se eliberează Certificat, conform Ordinului 4224/06.07.2022, anexa 3. Vedeți modelul și cadrul legal: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/Anexa_3_la_Metodologie_OME_nr_4224_6.07.2022_Certificare.pdf

 

Domeniul tematic: Managementul clasei de elevi

 

Criteriu acces:

 • Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

 

Scopul programului:

Formarea  competențelor necesare cadrelor didactice preuniversitare de a aplica practicile medierii școlare, în vederea optimizării climatului educațional printr-un management eficient al conflictelor, precum și prin prevenirea și combaterea fenomenului de bullying.

 

Obiective generale:

 • Formarea cadrelor didactice în vederea gestionării optime a procesului de mediere școlară, pornind de la cunoașterea conceptului, atribuțiilor mediatorului, abilităților și aptitudinilor necesare.
 • Aplicarea modalităților de mediere a conflictelor din mediul școlar, cu scopul prevenirii, respectiv soluționării constructive a conflictelor.
 • Aplicarea modalităților de mediere cu scopul prevenirii și combaterii fenomenului de bullying.

 

Obiectivele sunt operaționalizate prin următoarele module:

 • Medierea școlară
 • Medierea conflictelor în mediul școlar
 • Fenomenul de bullying

 

Înscrierile se realizează:

 • online, dând click pe Accesează curs
 • la sediile Edu Zece Plus

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

 • copie carte identitate
 • copie certificat naștere
 • copie certificat căsătorie, doar persoanele care și-au schimbat numele/hotărâre divorț
 • copie diplomă studii ( bacalaurea/licență)
 • adeverință care atestă calitatea profesională

 

Taxa de formare: 300 lei

 

Verifică Registrul furnizorilor acreditați: AICI

| Edu ZecePlus