Director unitate de învăţământ

Tip curs: specializare

  Condiții acces: studii superioare

  Înscrierile se realizează:

  online, dând click pe INSCRIERE

  Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

  copie carte identitate;

  copie certificat naștere;

  copie certificat casatorie, doar persoanele care și-au schimbat numele;

  copie ultimul act de studiu.

  Actele se pot transmite on-line sau la sediile Zece Plus.Descriere

Cod C.O.R.: 134502

Tip curs: specializare

Conform legislației care reglementează ocupațiile în România, pentru a putea exercita această ocupație trebuie să fii absolvit învățământul superior.
Cursul este structurat pe 5 module, respectiv:

 • Profilul ocupațional al Directorului unitate de învățământ
 • Management educațional
 • Management financiar și patrimonial
 • Managementul achizițiilor publice
 • Mapa directorului

Sunt operaționalizate aspecte ce privesc:

 • Comunicare
 • Dezvoltare profesională
 • Management educaţional
  • Asigurarea calităţii procesului educaţional
  • Asigurarea climatului de muncă eficient
  • Coordonarea activităţilor de selecţie de personal
  • Coordonarea procesului educaţional
 • Organizare educaţională
  • Asigurarea eficienţei utilizării resurselor financiare
  • Asigurarea obţinerii resurselor financiare şi materiale
  • Organizarea procedurilor de evaluare a procesului educaţional
  • Organizarea procesului educaţional
  • Stabilirea strategiei de coordonare a procesului educaţional

Pentru a obține Certificatul de Absolvire emis de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin Autoritatea Națională pentru Calificări, în urma absolvirii programului de formare, se impune respectarea cu strictețe a prevederilor OUG 129/2000, republicată 2014 și a metodologiilor ce o reglementează privind autorizarea, organizarea și certificarea programelor de formare (www.anc.edu.ro).

| Edu ZecePlus