Evaluator de competenţe profesionale

Tip curs: perfecționare

  Condiții acces: studii superioare

  Înscrierile se realizează:

  online, dând click pe INSCRIERE

  Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

  copie carte identitate;

  copie certificat naștere;

  copie certificat casatorie, doar persoanele care și-au schimbat numele;

  copie ultimul act de studiu.

  Actele se pot transmite on-line sau la sediile Zece Plus.Descriere

Cod C.O.R.: 242405.

Tip curs: perfecționare

Evaluatorul de competenţe profesionale este un specialist cu experienţă recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile pentru care este desemnat de un centru de evaluare, să efectueze evaluări. Evaluatorul explică şi detaliază candidatului, la cerere, conţinutul şi prevederile standardului ocupaţional ajutându-l să-şi evalueze propria performanţă profesională în raport cu acesta şi să decidă intrarea voluntară în procesul de evaluare.

 • Profilul ocupațional al Evaluatorului
 • Planificarea și organizarea evaluării
 • Metode de evaluare
 • Elaborarea instrumentelor de evaluare
 • Gestionarea procesului de evaluare

Sunt operaționalizate aspecte ce privesc:

 • Specificul ocupaţiei de „Evaluator de competenţe profesionale”;
 • Planificarea şi organizarea evaluării;
 • Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării;
 • Efectuarea evaluării;
 • Elaborarea instrumentelor de evaluare;
 • Analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa;
 • Verificarea internă a proceselor de evaluare;
 • Verificarea externă a proceselor de evaluare;

Fiecare modul se finalizează cu o evaluare. Doar prin obținerea notei minime 5, puteți trece la modulul următor. Dacă nu ați absolvit un modul, neobținând nota de trecere, puteți să-l reluați, până reușim împreună să formăm competențele vizate în modulul respectiv.

Pentru a obține Certificatul de Absolvire emis de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin Autoritatea Națională pentru Calificări, în urma absolvirii programului de formare, se impune respectarea cu strictețe a prevederilor OUG 129/2000, republicată 2014 și a metodologiilor ce o reglementează privind autorizarea, organizarea și certificarea programelor de formare (www.anc.edu.ro).

| Edu ZecePlus